Přehled výdělků zobrazuje konkrétní data k výdělkům řidiče. Tento přehled má 3 části:

  1. Část BILANCE znázorňuje stav výdělků na začátku daného období a na jeho konci
  2. V části PŘÍJEM lze vidět výši výdělků a bonusů. Kliknutím na ikonu s celkovými příjmy je můžete rozdělit na platby v hotovosti a přes aplikaci.

 3. V části NET můžete vidět výši výdělků po odečtení poplatku za aplikaci Taxify. 

Jednotlivé části výdělků si můžete zobrazit za současný nebo minulý týden, nebo až za poslední 3 měsíce. Kliknutím na jednotlivé sloupce si můžete zobrazit výdělky odděleně za jednotlivé dny.

Did this answer your question?