Nii nagu saavad kliendid hinnata juhti, peab peale igat sõitu hindama juht ka klienti. See on väga vajalik info – ennekõike juhtidele endile.

Palun anna peale sõitu hinnang kliendile, kui tekkis mingi probleem, siis lisa ka kommentaar. Soovitame seetõttu olenemata olukorrast vältida autos problemaatilisi teemasid nagu näiteks poliitika, usk, vähemused, rahvuste ja immigratsiooni probleemid. 

Vaatame saadud hinnangud üle esimesel võimalusel ning küsime juhilt/sõitjal vajadusel lisainfot.

Kui olukord seda nõuab – nt. kui tekkis probleem sõidu hinnaga või sõidu eest tasumisega – siis on kohustuslik alati teha hinna ülevaatus!

Kui hinna ülevaatust ei ole tehtud, siis lähtume seisukohast, et sõidu hinnaga oli kõik korras.

  • Juht ei tohi mitte kunagi võtta kliendiga ühendust kliendi hinnangu suhtes või mingil muul moel kliendi reitingut mõjutada – sellisel juhul lõpetame juhiga koostöö. Alati palume reitinguga seotud küsimustes pöörduda meie poole kirjalikult info@taxify.eu.  Kliendiga võib ühendust võtta ainult enne sõitu, et vajadusel täpsustada sõidu üksikasju, või koheselt peale sõitu, kui autosse on midagi ununenud. 
  • Ununenud asjad tuleb kliendiga (või läbi Taxify vahenduse) kokkuleppeliselt temani toimetada. Kui klienti peale sõitu kätte saada võimalik ei ole, tuleb sõidukisse ununenud esemest Taxify'd koheselt informeerida.
Did this answer your question?