Aeg-ajalt tuleb ette, et klient teeb tellimuse väljaspoolt meie tegevuspiirkonda linna lähiümbrusest ja soovib sõita mitte tagasi Tallinna, vaid linnast eemale. Nii tellimus kui sõidu sihtpunkt jäävad mõlemad 30 km raadiusesse Tallinnast, kuid mõlemad on meie tavapärasest tegevuspiirkonnast väljas. Tegevuspiirkonnaks peab Taxify Tallinnat ja piirkonda ca 10 km linna piirist, mille sisse jäävad Viimsi, Muuga, Loo, Jüri, Luige, Männiku, Laagri, Hüüru ja Tabasalu. Sel juhul võib ettesõit olla keskmisest pikem ning kaugest sihtkohast võib olla keeruline uut klienti leida. Mida sellises olukorras teha?

Juhul, kui tellimus tehakse väljaspoolt tegevuspiirkonda, soovitame juhtidel helistada pärast tellimuse vastuvõtmist kliendile, et täpsustada sõidu sihtpunkt. Kui ka see asub väljaspool tavapärast tegevuspiirkonda, siis võib kokkuleppel kliendiga äpimeetri sisse lülitada tellimust vastu võttes alates linna piirist – sel juhul on ka ettesõit juhile tasustatud.

Kindlasti tuleb juhtidel meeles pidada, et see võimalus kehtib ainult juhul, kui sõidu algus ja lõpp mõlemad on väljaspool kirjeldatud ala. Ka on väga oluline see, et selleks peab alati olema kokkulepe kliendiga. Kui klienti telefoni teel kätte saada ei õnnestu, siis võib juht valida, kas võtta tellimus sellegipoolest tavapärasel viisil vastu või tühistada sõit. Sõidu tühistamine mõjutab juhi aktiivsuse skoori, st. tuleb arvestada sellega, et skoor langeb.

Did this answer your question?