Rīgas pieprasījuma karte (jo sarkanāks laukums, jo lielāks pieprasījums no klientiem norādītajā apkārtnē)

Rīgas pieprasījuma kalendārs (jo tumšāka ir zaļā krāsa, jo lielāks ir pieprasījums)

Did this answer your question?