Datus par vadītāja aktivitāti var redzēt šajā aktivitātes skatā. Šim skatam ir 3 dažādas cilnes:

  • Stundu cilne parāda kopējo pasūtījumu gaidīšanas laiku un pasūtījumos pavadīto laiku.
  • Braucienu cilne parāda izpildīto pasūtījumu skaitu no visiem ienākošajiem pasūtījumiem. Tu vari aplūkot procentu vai proporcijas skatu spiežot uz rezultāta pogas, kā norādīts zemāk.
  • Atteikumu cilne parāda iemeslus par 50 pēdējiem atteikumiem + ieteikumus par to, kā uzlabot savu aktivitāti!

Visas šīs sadaļas var parādīt datus par tekošo nedēļu, pagājušo nedēļu vai pēdējiem 3 mēnešiem. Tu vari redzēt datus par dienu, spiežot uz zilajiem stabiņiem.

Did this answer your question?