Piko metu taikomi padidinti kelionės įkainiai klientui, įsivertinus pasiūlos ir paklausos santykį. Daugiklis veikia tokiu principu: nuo įsijungimo momento jis yra iš karto matomas vairuotojo aplikacijoje, o klientams aktyvuojamas tuomet, jeigu klientas įjungia savo aplikaciją po daugiklio aktyvavimo. Aplikacijos paleidimo metu užfiksuota kainodara išlieka iki 5 min.
Pvz 1: daugiklis aktyvuojasi 10:05, klientas įsijungia kliento aplikaciją 10:04, tad rodys kainą be daugiklio iki 10:09 (5 min klientui išbuvus "ant ryšio" ir neišsikvietus automobilio, kainodara didinama ir rodoma su daugikliu).
Pvz 2: daugiklis išsijungia 11:10, klientas įsijungia aplikaciją 11:08, tad kaina su daugikliu rodoma iki 11:13. Tiesa, vairuotojui daugiklis jau neberodomas nuo 11:10, tačiau klientui užsisakius automobilį 11:12, kainodara su daugikliu bus pritaikyta.

Did this answer your question?