STAWKI

  • Podstawowa stawka to 4 zł na start / 1,3 zł/km / 0,25 zł/min. W przypadku zniżek pasażerowie płacą -50%: 2zł / 0,6 zł/km / 0,15 zł/min, -25% 3zł / 0,95 zł/km / 0,2 zł/min - Cena, którą płaci klient jest pokazana w aplikacji kierowcy po zakończeniu kursu

FAKTURY

  • Faktury można pobrać z konta kierowcy lub właściciela floty. Wystawiamy 3 rodzaje faktur: 

Za przejazdy - faktura wystawiona przez Taxify w imieniu firmy kierowcy dla pasażera, za każdy przejazd jest oddzielna faktura i nie ma możliwości wystawienia zbiorczej faktury;
Za kompensaty/bonusy - faktura wystawiona przez Taxify w imieniu firmy kierowcy dla Taxify;
Za prowizje - faktura wystawiona przez Taxify w imieniu firmy kierowcy. Faktura wystawiana jest na kwotę 0 zł do zapłaty, ponieważ należna prowizja jest pobierana przed wysłaniem przelewu

WYPŁATY

  • Wypłaty są realizowane co tydzień we wtorki więc w środę lub najpóźniej w czwartek środki trafiają na konta partnerów

DOKUMENTY

  • Do aktywacji konta kierowcy wymagane są następujące dokumenty: dowód osobisty/paszport/karta pobytu, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie dotyczące wykroczeń w ruchu drogowym, wyciąg z CEIDG lub KRS. Najlepiej, aby komplet dokumentów był dołączony do rejestracji.

SAMOCHODY

  • Wymagamy, aby samochód był maksymalnie 15-letni, 4 drzwiowy i zarejestrowany na min. 5 osób. Musi posiadać ważny przegląd, ubezpieczenie OC i być w dobrym stanie technicznym oraz zadbany.

KONTO FLOTOWE

WSPÓŁPRACA Z TAXIFY

  • Aby współpracować z Taxify, należy posiadać firmę. Szczegóły dotyczące PKD najlepiej uzgodnić z księgowym/prawnikiem w zależności od charakteru prowadzonej działalności. 
  • Warunki współpracy są dostępne na stronie internetowej https://taxify.eu/pl/ oraz na początku procesu rejestracyjnego konta flotowego.
  • Konta flotowe rejestrujemy akceptujemy dla co najmniej 2 kierowców. Indywidualny kierowca, który posiada kilka samochodów może je dodać przez konto kierowcy na stronie: https://partners.taxify.eu/login 

KONTAKT Z TAXIFY

BŁĄD W NALICZANIU CENY/INNE PRZYPADKI PROBLEMÓW Z KURSEM

  • W przypadku błędu w naliczeniu ceny spowodowanej np. utratą połączenia GPS, pojechania złą trasą, dodatkowymi opłatami np za parking itp, zabrudzenia lub uszkodzenia pojazdu przez pasażera należy skorzystać z funkcji "ZREWIDUJ OPŁTAĘ" dostępną po zakończeniu kursu. Zamiast potwierdzać cenę należy wybrać opcję "ZREWIDUJ OPŁATĘ" wpisać oczekiwaną cenę oraz dodać komentarz. 

 

Did this answer your question?