Aby usunąć kartę z konta należy wykonać kilka prostych czynności:

  • W aplikacji wejdź w menu po lewej stronie klikając 3 poziome kreski w lewym górnym rogu
  • Wejdź w zakładkę "PŁATNOŚCI"
  • Naciśnij i przytrzymaj nr karty, którą chcesz usunąć i przesuń w lewo
  • Pojawi się przycisk "Usuń"
  • Naciśnij "Usuń", a karta nie będzie już dostępna w aplikacji

W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu z naszym działem wsparcia.

Did this answer your question?