Nastavenie automatickej aktualizácie aplikácií zaručí, že vždy používate najnovšiu verziu Taxify na vašom zariadení.

Pre Android:

  1. Otvorte Obchod Google Play.
  2. Vyberte "Nastavenia" z bočného menu.
  3. Kliknite na Tap on "Aktualizácie aplikácií".
  4. Zvoľte možnosť automatickej aktualizácie cez WiFi

Pre iOS:

  1. Choďte do Nastavenia.
  2. Prejdite do "iTunes and App Store".
  3. Zvoľte "Updates".
Did this answer your question?