Údaje týkajúce sa aktivity vodiča sú zobrazené v Skóre aktivity. Tento náhľad má tri záložky. 

  1. Prvá záložka HODINY zobrazuje celý čas Online (čakanie na objednávku a jázd)
  2. Prostredná záložka JAZDY zobrazuje počet ukončených jázd zo všetkých prichádzajúcich objednávok. Môžete si zvoliť zobrazenie v percentách alebo porovnanie v číslach, a to kliknutím na bublinku skóre.

3. Záložka ZRUŠENÉ ukazuje dôvody posledných 50 zrušených jázd + odporúčania ako si zlepšiť Skóre aktivity.

Všetky záložky viete posúvať tak, aby ste si zobrazili údaje z predošlých týždňov až do histórie 3 mesiacov. Konkrétne dni si rozkliknete ťuknutím na stĺpec. 

Did this answer your question?