Zárobky zobrazujú údaje ohľadom zárobkov vodiča. Tento náhľad má 3 záložky:

  1. Prvá záložka ZOSTATOK ukazuje počiatočnú a aktuálnu bilanciu.
  2. Prostredná záložka ZISK ukazuje obrat a bonusy. Kliknutím na stĺpce a sumy si zobrazíte detajly. 

 3. NETTO ukazuje zárobok vodiča po odrátaní provízie.

Všetky záložky viete posúvať tak, aby ste si zobrazili údaje z predošlých týždňov až do histórie 3 mesiacov. Konkrétne dni si rozkliknete ťuknutím na stĺpec. 

Did this answer your question?